Veel gestelde vragen

24349_Dreamstime gedekte eettafel bruin en groen.jpg
24351_Dreamstime groene vaas in wit raam.jpg
24350_Dreamstime bed met lampje houten voet.jpg

Wanneer ben ik in onderhandeling?
Door een bod te doen bent u nog niet automatisch in onderhandeling. U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. Een verkoper is niet verplicht om een tegenbod te doen.

Mag de makelaar tijdens een onderhandeling doorgaan met bezichtigingen?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is.

Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die heeft bezichtigd of als eerste een bod uitbreng?
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure en met wie als eerste in onderhandeling wordt gegaan. Heeft u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is.

Ik heb als eerste gebeld voor een bezichtiging. Ben ik dan nummer 1?
Nee. Aan een bezichtigingsafspraak kunt u geen rechten ontlenen. Deze is  geheel vrijblijvend voor zowel u als de verkoper. Mogelijk heeft een ander na u gebeld die eerder tijd kon vrijmaken voor een bezichtiging.

Ik wil een optie of een toezegging dat ik nummer 1 ben voor de woning. Kan dat?
Ja, dat kan, maar gebeurt niet vaak. Meestal zal de verkoper zich niet willen binden aan een toezegging. Een optie of toezegging kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen hierover.

Iemand heeft een bod gedaan. Mag ik dan ook nog een bod doen?
Als een woning 'onder bod' is mag u wel een bod uitbrengen, maar de verkoper zal dan normaal gesproken (behoudens uitzonderingen, zie vraag 7) pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkoper samen met de verkopende makelaar besluiten om een lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen, bijvoorbeeld door een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee. De rechter heeft bepaald dat de vraagprijs wordt  gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de
verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet.

Mag de verkoper de vraagprijs tijdens de onderhandeling verhogen?
Ja, zolang de woning nog niet is verkocht, is de verkoper vrij om zijn prijs aan te passen.

Wanneer vervalt een bod?
De rechter heeft bepaald dat als de wederpartij een bod niet accepteert maar een nieuw tegenbod uitbrengt, dat dan het oude bod is vervallen. Er is geen verplichting om door te onderhandelen.

Heb ik automatisch recht op een ontbindende voorwaarde voor financiering?
Nee, ontbindende voorwaarden en de precieze inhoud ervan moeten tijdens de onderhandeling zijn overeengekomen, anders worden deze niet opgenomen in de koopovereenkomst.

Hoe komt de koop tot stand?
Als partijen het eens zijn geworden over de prijs en de bijkomende voorwaarden (zoals de opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden), legt de makelaar de mondelinge afspraken vast in een NVM koopakte. Mondelinge afspraken of afspraken via email, zijn volgens de rechter niet bindend bij particuliere verkoop van woonhuizen. Alleen een door beide partijen getekende koopakte doet een koopovereenkomst ontstaan waar zowel koper als verkoper aan gebonden zijn.